ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Ibsen Museum & Teater

Rehabilitering av begge byggene inkl. etablering av nytt mellombygg.

Det gamle bygget ble totalrehabilitert, med påbygg i bakgård. 

Etter ferdigstillelse er byggene nytt Ibsen Museum og teater, kontorbygg og restaurant

Fokus Rådgivning har hatt rollen som prosjektutvikler, prosjekt-byggeleder i prosjektet, samt SHA roller iht Byggherreforskriften

 

AS Forretningsgården

AS Forretningsgården

Hammer Arkitekter

Prosjektuvikler, prosjekt-byggeleder, SHA iht Byggherreforskriften

4000 m2

2021

Totalentreprise med BH styrte sideenterepriser

Ferdigstilt

15

Kontor, Rehabilitering, Næring, Kultur, Restaurant, Påbygg


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Ibsen Museum & Teater

AS Forretningsgården

AS Forretningsgården

Hammer Arkitekter

Prosjektuvikler, prosjekt-byggeleder, SHA iht Byggherreforskriften

4000 m2

Nettsted

Rehabilitering av begge byggene inkl. etablering av nytt mellombygg.

Det gamle bygget ble totalrehabilitert, med påbygg i bakgård. 

Etter ferdigstillelse er byggene nytt Ibsen Museum og teater, kontorbygg og restaurant

Fokus Rådgivning har hatt rollen som prosjektutvikler, prosjekt-byggeleder i prosjektet, samt SHA roller iht Byggherreforskriften

 

2021

Totalentreprise med BH styrte sideenterepriser

Prosjektledelse