ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Fred Olsens Gate 11

Fred Olsens Gate 11

Vi har fått oppdrag av Fred Olsens Gate 11 AS å være prosjekt- og byggeleder for utvidelsen av hotellet i Fred Olsens Gate 11.
Det skal bygges på to fløyer på totalt 850m2.
Tilbyggene er i bakgården på hotellet og skal fundamenteres igjennom eksiterende kjeller som inneholder parkeringskjeller, restaurant og tekniskrom.
Det er full drift i restauranten og hotellet i hele byggeperioden.

 

Det er totalt 7 etasjer som skal utføres i plasstøptbetong og stål.
Prosjektet startet i september 2021 og skal ferdigstilles i september 2022.
Det er kun riggomådet i bakgården da det ikke er lov å stenge Fred Olsens Gate, dette gjør at prosjektet har veldig begrenset med riggområdet.

 

Fred Olsens Gate 11 AS

PL, BL, RIBr

2022

Ferdigstilt

15||16

Næring, Hotell


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Fred Olsens Gate 11

Fred Olsens Gate 11 AS

PL, BL, RIBr

Nettsted

Fred Olsens Gate 11

Vi har fått oppdrag av Fred Olsens Gate 11 AS å være prosjekt- og byggeleder for utvidelsen av hotellet i Fred Olsens Gate 11.
Det skal bygges på to fløyer på totalt 850m2.
Tilbyggene er i bakgården på hotellet og skal fundamenteres igjennom eksiterende kjeller som inneholder parkeringskjeller, restaurant og tekniskrom.
Det er full drift i restauranten og hotellet i hele byggeperioden.

 

Det er totalt 7 etasjer som skal utføres i plasstøptbetong og stål.
Prosjektet startet i september 2021 og skal ferdigstilles i september 2022.
Det er kun riggomådet i bakgården da det ikke er lov å stenge Fred Olsens Gate, dette gjør at prosjektet har veldig begrenset med riggområdet.

 

2022