Tjeneste­områder

  • Konseptutvikling av tekniske løsninger til prosjekter
  • Planlegging og oppfølging av oppdrag.
  • Klimavurderinger.
  • Oppfølging på byggeplasser.
  • Teknisk byggeledelse.
  • Fag- og disiplinansvar i oppdrag.
  • Oppdragsledelse.
  • Tilbudsarbeid
  • Tverrfaglig arbeid i prosjektgrupper.

Teknisk rådgivning

Per 06.12.2021 har Fokus teknisk avdeling ledet av Håvard O. Wiger.

Avdelingen har oppdrag innenfor både privat bygg, eiendom og industri.