Tjeneste­områder

  • Kontrahering av rådgivere
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Benytte alternative entrepriseformer tilpasset prosjektets utfordringer
  • Styre og følge opp økonomi mot vedtatte rammer
  • SHA-koordinator for de ulike fasene

Prosjektstyring

Prosjektstyring er et eget fag som krever stor grad av erfaring, noe vi mener at vi har.

Effekten av god prosjektstyring er helt avhengig av hvor tidlig vi blir koblet inn i prosjektet.  Vi arbeider aktivt mot våre oppdragsgivere i forhold til å bli med i prosjektutviklingsfasen og bidrar gjerne i prosjektet når det skal realiseres.

Vi har solid erfaring innen prosjektstyring – les mer om dette under våre referanseprosjekter.

Kontakt oss

Arbeidsmetode

Vår oppfatning av god prosjektstyring er å ta tak i en prosjektidé, videreutvikle den innen avtalte rammer og følge det opp gjennom prosjekt- og byggeledelse frem til ferdigstillelse.

Les mer