Gode brannråd

Våre brannrådgivere har høy kompetanse gjennom mange års erfaring. Vårt fokus er å gjøre de rette og robuste valgene.

Brannrådgivning

Vi bistår prosjektene med brannteknisk rådgivning i alle faser; fra reguleringsplan gjennom prosjekterings- og byggefasen til tverrfaglig sluttkontroll og bistand i bruksfasen.

Vi er først og fremst byggherrens rådgiver, men bistår også entreprenører i detaljprosjekterings- og byggefase.

Våre vanligste leveranser er:

 • Brannteknisk prosjektering, nybygg og ombygning
 • Funksjonsbeskrivelse og beregning av røykventilasjonsanlegg
 • Funksjonsbeskrivelse og utredning av slokkesystemer
 • Funksjonsbeskrivelse for alarmorganisering
 • Tilstandsvurderinger; DD-prosesser eller generell oppgradering av byggverk
 • Tverrfaglig kontroll av tekniske anlegg; f.eks. ledesystem, slokkeanlegg, alarmanlegg, dørmiljø, røykventilasjonsanlegg m.m.
 • Undervisning, kurs, opplæring

Våre spesialområder er:

 • Reguleringsfase, overordnede føringer (redusere prosjektrisiko)
 • Brannsikring av industri, prosessindustri
 • Brannsikring av fjellanlegg
 • Utrede optimale løsninger for slokkesystemer, punkt eller romsikring
 • Brannsikring av kulturminner

Ikke brenn inne med noe

Ta kontakt