ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Bærekraft

Bærekraftstrategi

Fokus Rådgivning sin ambisjon er å bidra til en bærekraftig fremtid gjennom egen virksomhet, rådgivning i prosjekter og bedriftens samfunnsansvar. Vi skal bruke vår kompetanse og ekspertise for å ta del i utviklingen av bærekraftige og klimavennlige bygg, byer og samfunn.

Vi har en unik mulighet

Fokus Rådgivning har utviklet en bærekraftstrategi som kartlegger hvordan vi kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål gjennom vårt arbeid og prosjekter. Strategien, som ble ferdigstilt i slutten av 2022, har avdekket at mulighetene er mange.

– Fokus Rådgivning bistår i alle faser av prosjekter fra utvikling til mulighetsstudier og gjennomføringsfaser. Vi er involvert i både prosjektledelse, brannteknisk og teknisk rådgivning. Dette gir oss en unik mulighet for å tilrettelegge for miljø og bærekraft, samt at dette blir godt forankret og fulgt opp gjennom hele prosjektet. Dette er en satsing som krever mot og endringsvilje. Vi må våge å tenke nytt om vi skal være et bærekraftig selskap, forteller daglig leder Reidar Steine.

Vi jobber aktivt med å integrere miljø, teknologi og systemer inn i prosjekter og i vår daglige drift. Med en definert strategi blir det tydelig for hele bedriften hvordan det kan tenkes bærekraftig i alle prosjekter.  

Tre fokusområder for bærekraftstrategien

Strategien vil bli en viktig rettesnor for prosjektene Fokus Rådgivning gjennomfører, for våre ansatte og ikke minst samarbeidspartnere. For å sikre målrettet arbeid har vi definert tre strategiske fokusområder som danner selskapets bærekraftstrategi:

 1. Klima og sirkularitet

  • Vi skal være initiativtaker og bidra til grønn omstilling i alle prosjekter
  • Vi skal redusere egne klimagassutslipp og bli klimanøytrale innen 2030
 1. Ansvarlig og aktivt selskap

  • Vi skal ha fokus på god forretningsetikk og åpenhet i egen virksomhet og verdikjede
  • Vi skal aktivt samarbeide med andre aktører for å løse bærekraftsløsninger
 1. Godt og inkluderende arbeidsmiljø

  • Vi skal ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor ansatte og samarbeidspartnere opplever at helse, trivsel og sikkerhet er ivaretatt

– I 2023 blir arbeidet med bærekraftstrategien videreført i en rekke interne og eksterne tiltak. Som samarbeidspartner eller oppdragsgiver skal du oppleve at bærekraft og klima er en naturlig del av vår rådgivning. Den største forskjellen vi gjør for å nå bærekraftsmålene er både i samarbeid med våre oppdragsgivere og gjennom prosjektene våre, avslutter Steine.