Byggherre:

Würth Norge AS

Oppdragsgiver:

Würth Norge AS

Arkitekt:

Dyrø og Moen AS

Våre roller:

Byggherreombud, byggeleder

Prosjektstørrelse:

ca 4.500 m2

Nettsted

WÜRTH, Gjelleråsen

Lagerutvidelse og ny adkomst.

For en mer rasjonell og effektiv drift under ett tak ble logistikklager utvidet i to seksjoner med tilhørende kontorer, verksteder og vaktmesterfunksjoner.

I forbindelse med utvidelsen ble det opparbeidet nye laste- og lossesoner, atkomstvei måtte legges om, og det ble etablert ny avkjøring fra kommunal veg.

Fotos: Fokus Rådgivning