ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Universitetsgata 7 - 9

Entra

Veidekke Entreprenør

Cubo Arkitekter/ Ansvarlig søker: Alt arkitektur

RIBr

22.365 m2

Nettsted

Universitetsgata 7 - 9

Universitetsgata 7 – 9 vender ut mot Universitetsgata og Pilestredet, og består av tre bygg, som går sammen fra tredje etasje og opp.
Innenfor ligger utkragede møterom med mosevegg på hver side. På bakkeplan er etasjen ekstra høy, der folk ledes inn i gatetun og passasjer.
Prosjektet har BREEAM-NOR Excellent / Energiklasse A.

Fokus Rådgivning har vært RIBr.

 

Foto: Byggeindustrien/ Bygg.no

 

2021

627 MNOK eks.mva

Brannrådgivning