Byggherre:

KS Torggata Bad AS

Oppdragsgiver:

KS Torggata Bad AS

Arkitekt:

Mellbye Arkitektur Interiør AS

Våre roller:

Brannteknisk oppgradering, tilstandsregistrering, analyser/beregninger, oppgradering, leitakertilpasning, ombygginger

Prosjektstørrelse:

Ca 12 000 kvm

Nettsted

Torggata Bad, Oslo

Brannteknisk oppgradering, leietakertilpasning og ombygninger

Torggata bad er oppført i 1925-35 og har i senere tid vært benyttet til ulike kontorvirksomheter, treningssenter, bowling, restaurant og bevertning/utesteder. Deler av bygningen skal oppgraderes med ny leietakertilpasning.

Fotos: Move Treningssenter, Dagbladet, Aftenposten