Byggherre:

USBL / Studentsamskipnaden i Oppland

Oppdragsgiver:

Veidekke ASA

Arkitekt:

Henning Larsen / SBG Byggprosjekt AS

Våre roller:

Brannteknisk prosjektering

Prosjektstørrelse:

12.400 kvm

Nettsted

Studentboliger i Olympiaparken, Lillehammer

Etablering av studentboliger i Olympiaparken.

Prosjektet bestod av nye hybelbygg lokalisert i Olympiaparken (Birkebeinervegen 26, Lillehammer), fordelt på fire hus (A-D), med til sammen 360 hybelleiligheter. Det er stilt krav til å utføre 20% av hyblene med universell utforming.

Samtlige plan inneholder hybelleiligheter. Disse ble benyttet til innkvartering under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016, og har senere fungert som et ordinært hybelbygg.

Foto: Kebony