ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Stubbengmoen Næringspark, Lunner

Lunner kommune

Lunner Almenning

Multiconsult AS

Prosjektleder

Nettsted

Etablering av nye vann- og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei med belysning.

Fokus Rådgivning har ansvaret for å innhente tilbud og gjennomføre etableringen av nye vann-og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei fra Vestbygdveien til Stubbengmoen Næringspark. Arbeidet inkluderer ny pumpestasjon og veibelysning.

Fotos: Hadeland.no 

2019

BHR, KU

Multiconsult AS

Hovedentreprise

12 MNOK

Utbygging
Prosjektledelse