Byggherre:

Lunner kommune

Oppdragsgiver:

Lunner Almenning

Arkitekt:

Multiconsult AS

Våre roller:

Prosjektleder

Nettsted

Stubbengmoen Næringspark, Lunner

Etablering av nye vann- og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei med belysning.

Fokus Rådgivning har ansvaret for å innhente tilbud og gjennomføre etableringen av nye vann-og avløpsledninger inkl. ny adkomstvei fra Vestbygdveien til Stubbengmoen Næringspark. Arbeidet inkluderer ny pumpestasjon og veibelysning.

Fotos: Hadeland.no