Byggherre:

DNB Næringseiendom AS

Oppdragsgiver:

DNB Næringseiendom AS

Arkitekt:

Dyrø og Moen AS

Våre roller:

Prosjektleder, byggeleder, brannrådgivning

Prosjektstørrelse:

Diverse

Nettsted

Strandveien 50, Lysaker

Rehabilitering i strandkanten på Lysaker.

Fem kontorbygg rundt et atrium fra 1990 rehabiliteres og settes i stand for nye leietakere, anslagsvis 12 seksjoner. Rehabiliteringen følger DNB Næringseiendoms standard, som kan justeres i samarbeid med leietaker.
Fokus Rådgivning's rolle er å innhente tilbud og følge opp byggearbeidene.

Fotos: Næringseiendom, Akershus Eiendom, Morten Werrings rederi