Sentralen, Oslo

Sentralen Oslo AS

Sparebankstiftelsen DNB

KIMA arkitektur AS / Atelier Oslo

Utvikling, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse, brannrådgivning

Ca 12.000 m2

Nettsted

Oslos hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon

Sentralen er et resultatet av at Oslo hadde et behov for en åpen møte- og arbeidsplass for kulturprodusenter og innovatører som arbeider med å finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet.

Bygget har gjennomgått en total rehabilitering og fremstår som et meget moderne og vellykket rehabiliteringsprosjekt med unike arkitektoniske grep. 

Fokus Rådgivning har hatt ansvaret for prosjektet fra ide til ferdigstillelse.

Fotos: Fokus Rådgivning

2016

BHR, KP, KU

KIMA arkitektur AS / Atelier Oslo AS

Delte Entrepriser

250 MNOK