ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Sandødegården, Gran

Sandødegården Eiendom AS

Sandødegården Eiendom AS

JAF arkitektkontor AS

Bistand i utviklingsfasen, prosjektledelse

ca 4.800 m2

Nettsted

Grans flotteste leilighetsbygg!

Første byggetrinn med blokk 1 bestod av 16 sentrumsnære leiligheter med parkeringskjeller på et markert høydedrag over tettstedet. Boligene har rause terrasser mot syd og vest med utsikt over Viggadalen og Gran sentrum. 

Andre byggetrinn med blokk 2 består av 11 leiligheter og ble påbegynt høst 2017. Blokk 2 har de samme kvaliteter som blokk 1.

Bilder: Eiendomsmegler 1BHR, KU

Totalentreprise

ca 85 MNOK ex. mva

Prosjektledelse