Byggherre:

Sagparken Utvikling AS

Oppdragsgiver:

Sagparken Utvikling AS

Arkitekt:

Hille Melbye Arkitekter AS

Våre roller:

Prosjektledelse, byggeledelse, forprosjekt brann

Prosjektstørrelse:

6.100 m2

Nettsted

Sagparken sentrum, byggetrinn 1 av 3

Etablering av næring, boliger, parkering og torg.

 Trinn 1 omfatter hovedsaklig etablering av næring, men det etablerer også kontorer og boliger mot syd i samme bygningsvolum.
Det bygges totalt 32 boliger fordelt på to blokker.
Arealet fordeles:
Bolig:              2.906 m2
Kontor:           1.055 m2
Næring:          2.130 m2
Totalt BRA:     6.091 m2

Ill.foto: Sagparken.no