ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Saglunden, Harestua

Sagparken Utvikling AS

Sagparken Utvikling AS

Asterup og Hellern AS/ STUDIONSW AS

Prosjekt- og byggeledelse

ca 7.500 m2

Nettsted

Andre byggetrinn ferdig desember 2017.

Første byggetrinn på den gamle sagbrukstomta var Skrenten, en blokk med 16 leiligheter (ferdigstilt 2016). Andre byggetrinn består av to blokker med samlet 32 leiligheter med gode lysflater, balkonger og garasjeparkering.

Boligene er oppført med trekonstruksjoner og produsert som moduler fra Moelven.

Harestua er et vedtatt vekstområde og boligene i Saglunden er første del av et større utviklingsprosjekt med boliger, service og tjenestetilbud.

Foto: Eiendomsmegler 1

 2017

BHR, KU

Totalentreprise

ca 100 MNOK ex. mva

Prosjektledelse