Byggherre:

Storebrand Eiendom AS

Oppdragsgiver:

Storebrand Eiendom AS

Arkitekt:

Arcasa Arkitekter AS/ DARK AS

Våre roller:

Prosjektutvikling og prosjektstyring, leietakerkoordinator

Prosjektstørrelse:

39 000 m2

Nettsted

Ruseløkkveien Gateløp, Oslo

Fornying av Vikaterrassen - 1960-tallets Barcode!

Ruseløkkveien foran Victoria terrasse er bygd om til gågate med nytt granittdekke, planter og møbler. Underliggende parkeringskjellere er totalrehabilitert, tilliggende bygninger rehabilitert og oppgradert med butikker, restauranter og kontorer. Vi har tidligere rehabilitert kontorene i Ruseløkkveien 14 og Vika kino.

Prosjektet er gjennomført som samspillskontrakt i utviklingsfasen og totalentrepriser i utførelsesfasen.
Deler av bygningsmassen har vært i drift under hele gjennomføringsfasen.

Fotos: Skanska, Fokus Rådgivning