Byggherre:

Block Watne AS

Oppdragsgiver:

Block Watne AS

Arkitekt:

Stener Sørensen AS

Våre roller:

Prosjektledelse

Nettsted

Rundkjøring E134, Kongsberg

Rundkjøring på E134

Fokus Rådgivning ble engasjert av Block Watne for å delta i bygging av ny rundkjøring på E 134 i et boligstrøk med bla. ny boligutbygging.
Prosjektet omfatter også ny gang- og sykkelvei, undergang under europaveien, omfattende støyskjerming samt tilhørende elektro-, vann- og avløpsanlegg.

Foto: Stener Sørensen