ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Rundkjøring E134, Kongsberg

Block Watne AS

Block Watne AS

Stener Sørensen AS

Prosjektledelse

Nettsted

Rundkjøring på E134

Fokus Rådgivning ble engasjert av Block Watne for å delta i bygging av ny rundkjøring på E 134 i et boligstrøk med bla. ny boligutbygging.
Prosjektet omfatter også ny gang- og sykkelvei, undergang under europaveien, omfattende støyskjerming samt tilhørende elektro-, vann- og avløpsanlegg.

Foto: Stener Sørensen2015

Stener Sørensen AS

Hovedentreprise

Ca 30 MNOK ex. mva

Prosjektledelse