Rundkjøring E134, Kongsberg

Block Watne AS

Block Watne AS

Stener Sørensen AS

Prosjektledelse

Nettsted

Rundkjøring på E134

Fokus Rådgivning ble engasjert av Block Watne for å delta i bygging av ny rundkjøring på E 134 i et boligstrøk med bla. ny boligutbygging.
Prosjektet omfatter også ny gang- og sykkelvei, undergang under europaveien, omfattende støyskjerming samt tilhørende elektro-, vann- og avløpsanlegg.

Foto: Stener Sørensen2015

Stener Sørensen AS

Hovedentreprise

Ca 30 MNOK ex. mva

Prosjektstyring