Byggherre:

Victoria Eiendom AS og Selmer Eiendom Skøyen AS

Oppdragsgiver:

Victoria Eiendom AS og Selmer Eiendom Skøyen AS

Arkitekt:

Arcasa Arkitekter AS

Våre roller:

Prosjektledelse, prosjekteringsledelse

Prosjektstørrelse:

80.000 m2 BTA

Drammensveien 157, 159 og 161, Oslo

Utvikling og regulering av meget sentralt område på Skøyen.

Prosjektet reguleres som et fellesprosjekt av Selmer Eiendom AS, Victoria Eiendom AS/Eiendomsspar AS og ROM Eiendom AS. Prosjektets arkitekter er Arcasa Arkitekter AS og de vant arkitektkonkurrransen høsten 2014.

Fokus Rådgivning leder prosjektutviklingsarbeidet.

Foto: Fokus Rådgivning