Byggherre:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Oppdragsgiver:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Arkitekt:

Dyrø og Moen AS

Våre roller:

Prosjekt- og prosjekteringsledelse, brannrådgivning

Prosjektstørrelse:

ca 1800 m2

Nettsted

Oscars gate 36, Oslo

REHABILITERING AV TRE ETASJER

Bygningen ligger i verneverdige Homannsbyen i Oslo, ble oppført som sykepleierskole og ferdigstilt i 1956. Bygningen rommer i dag flere kontorer, kontorfellesskap og lokalmedisinsk senter for kommunen. Prosjektet omfatter nye kontorer og møteromsavdeling for Nasjonalforeningen. Byggearbeidene er utført mens bygget var i drift.

Prosjektet er gjennomført som en generalentreprise, hvor byggherren har hatt prosjekteringsansvaret for arkitekt, rådgivende ingeniør bygg og brannrådgivning.