ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

11. oktober i 2017 ble rammesøknaden for massivtrefabrikken på Åmot i Modum kommune behandlet i kommunens teknisk hovedutvalg og gikk enstemmig igjennom.  Den 16. oktober ble igangsettingstillatelsen for grunn - og fundamenteringsarbeidet sendt inn og den kom i retur godkjent den 19.10.17.  
Byggingen kunne starte.

Fabrikken er på ca 8.700m2, og rager 13,5 m opp fra bakken. Her har Splitkon startet Norges, og muligens Nordens, største massivtre elementfabrikk. 

Prosjektet er et stort «showroom» for Splitkon da det selvsagt er oppført i massivtreelementer både i vegger og tak, og hvor bærekonstruksjonen er i limtre.

Det har vært gode prosesser både i forhold til naboer og kommune for å få prosjektet på plass. Selv om det var noen merknader fra naboer i forhold til rammesøknad så ble det som tidligere nevnt et enstemmig vedtak i kommunen da søknaden ble behandlet.

Byggeier og vår oppdragsgiver var Siva Åmot Eiendom AS. 

Vår rolle i prosjektet var som prosjektleder, prosjekteringsleder og vi hadde også alle SHA-roller.

Fotos: Fokus Rådgivning, Byggmesteren, 

Siva Åmot Eiendom AS

Siva Åmot Eiendom AS

Green Advisers

Prosjektleder, Prosjekteringsleder, SHA

8700 m2

2018

Delte entrepriser

Ferdigstilt

15

Industri


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

Siva Åmot Eiendom AS

Siva Åmot Eiendom AS

Green Advisers

Prosjektleder, Prosjekteringsleder, SHA

8700 m2

Nettsted

Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

11. oktober i 2017 ble rammesøknaden for massivtrefabrikken på Åmot i Modum kommune behandlet i kommunens teknisk hovedutvalg og gikk enstemmig igjennom.  Den 16. oktober ble igangsettingstillatelsen for grunn - og fundamenteringsarbeidet sendt inn og den kom i retur godkjent den 19.10.17.  
Byggingen kunne starte.

Fabrikken er på ca 8.700m2, og rager 13,5 m opp fra bakken. Her har Splitkon startet Norges, og muligens Nordens, største massivtre elementfabrikk. 

Prosjektet er et stort «showroom» for Splitkon da det selvsagt er oppført i massivtreelementer både i vegger og tak, og hvor bærekonstruksjonen er i limtre.

Det har vært gode prosesser både i forhold til naboer og kommune for å få prosjektet på plass. Selv om det var noen merknader fra naboer i forhold til rammesøknad så ble det som tidligere nevnt et enstemmig vedtak i kommunen da søknaden ble behandlet.

Byggeier og vår oppdragsgiver var Siva Åmot Eiendom AS. 

Vår rolle i prosjektet var som prosjektleder, prosjekteringsleder og vi hadde også alle SHA-roller.

Fotos: Fokus Rådgivning, Byggmesteren, 

2018

Delte entrepriser

Prosjektledelse