ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Magasinparken

Solon Eiendom

Ski Bolig & Næringsutvikling AS/ Solon Eiendom

Code Arkitektur

RIBr

24.805 m2

Nettsted

Magasinparken

Forvandlingen av den gamle militærleiren i Nordre Follo er i gang med første byggetrinn av Magasinparken.

Første byggetrinn inneholder et tårn og seks boligblokker.

Urban Villas er seks moderne teglbygg i øvre del av Magasinparken. Bygningene er fire og fem etasjer høye, har flate tak og trappes ned mot den gamle vognhallen i sør, mot eneboligene i nord og også innbyrdes.

Slik fremstår bebyggelsen fra bakkeplan som småskalert og frodig, samtidig som boligene får utsikt og gode lysforhold.

Ski Tårn er det første i rekken av en gruppe med høye hus, og med individuelle arkitektoniske uttrykk, i Magasinparkens ytterkant.

Fokus Rådgivning har vært RIBr.

 

Foto: Byggeindustrien/ Bygg.no

 

2020

Solid Entreprenør

Brannrådgivning