ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Kværnerbyen, Oslo

Etablering og oppgradering av ny bydel i Oslo

Kværnerbyen er et nytt boligområde i bydel Gamle Oslo. Området utvikles på Kværner Brugs gamle tomt i Lodalen. Prosjektet er et av de største boligprosjektene som pågår, og plan- og byggeprosessen har pågått i flere år.
Den trinnvise ferdigstillelsen startet med at de første boligene ble ferdigstilt i 2016, og planen er at siste byggetrinn skal være ferdigstilt i løpet av 2019 - 2020.

Kværnerbyen skal inneholde ca. 1800 boliger, barnehage og 55.000 m2 næringslokaler når prosjektet avsluttes.

Foto: OBOS

OBOS

Diverse oppdragsgivere (AF, Vedal, Veidekke)

Arcasa Arkitekter AS

16

Noe avsluttet, noe ferdigstilles i 2019 - 2020

Ferdigstilt

16

Bolig, Leiligheter, Byutvikling, Næring


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Kværnerbyen, Oslo

OBOS

Diverse oppdragsgivere (AF, Vedal, Veidekke)

Arcasa Arkitekter AS

16

Nettsted

Etablering og oppgradering av ny bydel i Oslo

Kværnerbyen er et nytt boligområde i bydel Gamle Oslo. Området utvikles på Kværner Brugs gamle tomt i Lodalen. Prosjektet er et av de største boligprosjektene som pågår, og plan- og byggeprosessen har pågått i flere år.
Den trinnvise ferdigstillelsen startet med at de første boligene ble ferdigstilt i 2016, og planen er at siste byggetrinn skal være ferdigstilt i løpet av 2019 - 2020.

Kværnerbyen skal inneholde ca. 1800 boliger, barnehage og 55.000 m2 næringslokaler når prosjektet avsluttes.

Foto: OBOS

Noe avsluttet, noe ferdigstilles i 2019 - 2020

Brannrådgivning