Byggherre:

OBOS

Oppdragsgiver:

Diverse oppdragsgivere (AF, Vedal, Veidekke)

Arkitekt:

Arcasa Arkitekter AS

Våre roller:

Brannrådgivning

Nettsted

Kværnerbyen, Oslo

Etablering og oppgradering av ny bydel i Oslo

Kværnerbyen er et nytt boligområde i bydel Gamle Oslo. Området utvikles på Kværner Brugs gamle tomt i Lodalen. Prosjektet er et av de største boligprosjektene som pågår, og plan- og byggeprosessen har pågått i flere år.
Den trinnvise ferdigstillelsen startet med at de første boligene ble ferdigstilt i 2016, og planen er at siste byggetrinn skal være ferdigstilt i løpet av 2019 - 2020.

Kværnerbyen skal inneholde ca. 1800 boliger, barnehage og 55.000 m2 næringslokaler når prosjektet avsluttes.

Foto: OBOS