Forskningsparken Påbygg bygg D og F

OsloTech, Gaustadalléen 21 AS og Ciens Eiendom ANS

Niels Torp

KU, KP

Nettsted

Forskningsparken

Forskningsparken trenger mer plass og skal bygge på bygg D og F.

På bygg D skal det bygges på en ny kontoretasje med takterasse på toppen, samt at det skal etableres et nytt teknisk rom på taket av den nye etasjen.

Taket av bygg D skal ha en blågrønn løsning som fordrøyer mer vann enn et normal eller grønt tak. I tillegg skal fasadene rehabiliteres og skiftes ut.

På bygg F skal det bygges på to nye kontoretasjer. Den øverste etasjen vil være inntrukket, slik at bygget får et uttrykk tilsvarende bygg A.

Det blir terrasse med flere utganger, og utenfor bruksarealet blir det en grønn løsning med sedum.

Planlagt ferdigstillelse er i desember 2021.

 

Fokus Rådgivning har oppdrag som KU og KP.

 

Foto: Fokus Rådgiving AS

Illustrasjoner: Niels Torp

Utbygging
Prosjektstyring