ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Prosjekter //
Fjordalléen 16, Aker Brygge

Rehabilitering av kontorer og hovedinngang.

Fokus Rådgivning sin rolle i utviklingsfasen var prosjekteringsledelse, utarbeidelse av tilbudsunderlag og kontrahering av totalentreprenør.
Arbeidene ble gjort i samspillsentreprise, deretter ble arbeidene lukket i en totalentreprise.
Fokus sin rolle i utførelsesfasen var byggeleder inklusiv KU.

Fotos: Ellingard Naturstein, DNB Næringsmegling,

DNB Næringseiendom AS

DNB Næringseiendom AS

Niels Torp AS / Dyrø og Moen AS

Prosjekteringsledelse i utviklingsfasen, Byggeleder og KU i utførelsesfasen

ca 3.800 m2

2016

Samspillentreprise / totalentreprise

Ferdigstilt

15

Næring, Kontor


Fokus Rådgivning AS//Leif Tronstads plass 6//1337 Sandvika//post@fokusraad.no

Fjordalléen 16, Aker Brygge

DNB Næringseiendom AS

DNB Næringseiendom AS

Niels Torp AS / Dyrø og Moen AS

Prosjekteringsledelse i utviklingsfasen, Byggeleder og KU i utførelsesfasen

ca 3.800 m2

Nettsted

Rehabilitering av kontorer og hovedinngang.

Fokus Rådgivning sin rolle i utviklingsfasen var prosjekteringsledelse, utarbeidelse av tilbudsunderlag og kontrahering av totalentreprenør.
Arbeidene ble gjort i samspillsentreprise, deretter ble arbeidene lukket i en totalentreprise.
Fokus sin rolle i utførelsesfasen var byggeleder inklusiv KU.

Fotos: Ellingard Naturstein, DNB Næringsmegling,

2016

Samspillentreprise / totalentreprise

Prosjektledelse