Byggherre:

DNB Næringseiendom AS

Oppdragsgiver:

DNB Næringseiendom AS

Arkitekt:

Niels Torp AS / Dyrø og Moen AS

Våre roller:

Prosjekteringsledelse i utviklingsfasen, Byggeleder og KU i utførelsesfasen

Prosjektstørrelse:

ca 3.800 m2

Nettsted

Fjordalléen 16, Aker Brygge

Rehabilitering av kontorer og hovedinngang.

Fokus Rådgivning sin rolle i utviklingsfasen var prosjekteringsledelse, utarbeidelse av tilbudsunderlag og kontrahering av totalentreprenør.
Arbeidene ble gjort i samspillsentreprise, deretter ble arbeidene lukket i en totalentreprise.
Fokus sin rolle i utførelsesfasen var byggeleder inklusiv KU.

Fotos: Ellingard Naturstein, DNB Næringsmegling,