Landøya skole og flerbrukshall, Asker

Asker kommune

Veidekke AS

Terje Grønmo Arkitekter AS

Brannrådgivning

9.500 m2

Nettsted

Ny ungdomsskole inkl. flerbrukshall for 8 - 10 skoletrinn.

Skole og flerbrukshall ble ferdigstilt i 2018. Prosjektet har forberedt for et evt. byggetrinn 2 der barneskole eller barnehage kan etableres.
Skolen er bygget med passivhuskrav (lekkasjetall 0,24).

Foto: Sagagroupmedia / Asker kommune

2018

Totalentreprise

210 MNOK

Brannrådgivning