Byggherre:

DnB Bank ASA

Oppdragsgiver:

DnB Bank ASA

Arkitekt:

KB arkitekter, SBI Design og Arkitektur

Våre roller:

Prosjektleder

Prosjektstørrelse:

1.880 m2

Nettsted

DnB Møllergaten 9, Tønsberg

I fronten på Farmannstorget.

DnB Bank ASA oppgraderte hele bygården. Tre etasjer benytter banken til kunder og egne ansatte, resterende kontorarealer leies ut til eksterne leietakere.

Fotos: Yelp.no, NorwayPlacesMap