Byggherre:

Oslo S Utvikling (OSU)

Oppdragsgiver:

DnB ASA

Arkitekt:

MVRDV, A-LAB og DARK Arkitekter

Våre roller:

Leietakerkoordinator i prosjektfasen frem til innflytting. Prosjekt- og byggeledelse på mindre ombygginger etter overtagelse

Prosjektstørrelse:

ca 110 000 m2

Nettsted

DnB Hovedkontor, Oslo

Nytt hovedkontor for DnB Bank ASA.

Prosjektet bestod av tre kontorbygg med sammenhengende fellesareal under bakkeplan og ytterligere to underetasjer med varemottak, parkering og tekniske rom.
Byggene rommer nytt hovedkontor og samlokalisering av DnB-konsernets avdelinger og datterselskaper i Oslo.
Fokus Rådgivnings rolle har vært å sikre DnB ASA's interesser i forbindelse med leietakerleveranser ved på vegne av DnB å håndtere endringer/tilleggskrav, byggeledelse, overtakelse, innflytting og sluttkontroll.

Fotos: Cision, e24, DN.no, Elvebakken MagasinE