Byggherre:

GC Rieber AS

Oppdragsgiver:

DnB ASA

Arkitekt:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Våre roller:

Leietakerkoordinator

Prosjektstørrelse:

ca 40 000 m2

Nettsted

DnB Hovedbygg, Solheimsviken Bergen

Nytt hovedbygg for DnB ASA i Bergen.

Prosjektet bestod av totalt fem bygninger med åpne kontorlandskap, der DnB tok i bruk fire av bygningene inkl. tilhørende stillerom og møterom. Byggene henger sammen i de to nederste etasjene hvor det er plassert fellesfunksjoner som kantine, kjøkken, møtesenter, auditorium, parkering og større tekniske rom. Byggene rommer samlokalisering av alle DnBs ASA's avdelinger og datterselskaper i Bergen.

Fokus Rådgivnings rolle har vært å sikre DnB's interesser i forbindelse med leietakerleveranser på vegne av DnB ASA, og å håndtere endringer/tilleggskrav, byggeledelse, overtakelse og sluttkontroll i prosjektet.

Fotos: GC Rieber Eiendom, Estate Nyheter, Multiconsult, Petter Bogen Arkitekter