ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy

Ombygginger for DnB Bank ASA

DnB Bank ASA

DnB Bank ASA

Prosjektleder, byggeleder, KU

Diverse

Nettsted

Etablering og rehabilitering av bank- og eiendomskontorer for DnB Bank ASA.

Fokus Rådgivning leverer prosjekt/byggeledelse der DnB Bank ASA etablerer eller bygger om bank- og eiendomskontorer i østlandsområdet. Dette gjennomføres innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer. Prosjektene følges fra oppstart til overlevering, enten det gjelder tilpasninger i nybygg, eksisterende bygg eller bygg i drift.

Fotos: Hegnar.no, 

BHR, KP, KU

Totalentrepriser, hovedentrepriser, delte entrepriser

Prosjektledelse