Byggherre:

DnB Bank ASA

Oppdragsgiver:

DnB Bank ASA

Våre roller:

Prosjektleder

Nettsted

Div ombygginger DnB

NYE FILIALER OG EIENDOMSKONTOR FOR DnB

Vi sørger for at nye filialer og eiendomskontor i Østlands-området blir gjennomført innenfor avtalte rammer. Prosjektene følges fra oppstart til overlevering, enten det gjelder tilpasninger i nybygg, eksisterende bygg og bygg i drift.