Christian Kroghs gate 2

Oslo Areal

Oslo Areal

Haugen /Zohar Arkitekter/ Oslo Works

PL

20.000 m2

Nettsted

Vi er veldig fornøyd med å ha fått oppdraget med å lede utviklingen av Christian Kroghs gate 2 for Oslo Areal AS.
Arbeidene med å videreutvikle prosjektet starter opp i disse dager og det er et omfattende rehabiliteringsprosjekt på nærmere 20.000 m2 som du kan lese mer om her:

 

Illustrasjoner: Oslo Areal/ Haugen /Zohar Arkitekter/ Oslo Works

Utbygging
Prosjektstyring