Byggherre:

DNB Næringseiendom

Oppdragsgiver:

DNB Næringseiendom

Våre roller:

Byggeledelse, brannstrategi

Nettsted

DHL Vestby

Byggeledelse ifm branntiltak i lagerhall

Fokus Rådgivning har levert byggeledelse inkl. brannrådgivning ved etablering av lagerhall for DHL på Vestby.

Fotos: www.oppogned.no