ePrivacy og GPDR Cookie samtykke levert med TermsFeed Privacy
Arbeidsmetode

Slik jobber vi i Fokus Rådgivning

Hvert prosjekt er unikt og krever individuell tilnærming og kompetanse for gjennomføring. Vi tror på engasjement kombinert med kunnskap og arbeider tett med våre oppdragsgivere når vi gir råd og oppfølging i prosjekter.

For å kartlegge omfanget ønsker vi å være med fra tidlig fase for å avklare rammene og sikre en felles forståelse av gjennomføringen, og hva som er viktig for deg som oppdragsgiver.

Prosjektutvikling
 • Dedikerte medarbeidere
 • God struktur
 • Riktig entrepriseform
 • Gode styringssystemer
Prosjektgjennomføring
 • Dedikerte medarbeidere
 • Erfaring
 • Tett oppfølging
 • Gode styringssystemer

 

Entrepriseformer

Hvert prosjekt er unikt og må derfor tilpasses til riktig enterpriseform. Valget av riktig form avhenger av flere forhold: 

 • Kompleksiteten i prosjektene - høy risikopremie
 • Hvor tungt oppdragsgiver vil engasjere seg i gjennomføringen
 • Byggetiden som er tilgjengelig
 • Risikovilje hos oppdragsgiveren
 • Økonomisk trygghet

Vi arbeider i flere entrepriseformer og anbefaler modell etter dialog med oppdragsgiver hvor vi gjennomgår disse forholdene og det aktuelle prosjektet.  

Vi har etablert vår egen modell for samspillentreprise der vi engasjerer entreprenører i en tidlig fase. Tidlig involvering i utviklingsfasen sikrer trygg gjennomføring av prosjektene. Denne modellen er brukt i flere prosjekter med godt resultat. Eksempler på prosjekter hvor denne modellen har fungert svært godt er utvikling av Sentralen, utvikling og koordinering av gateløpet i Ruseløkkveien og utvikling av The Plus.

 

KS-systemer

Gjennom egenutviklede systemer sikrer vi at prosjektet utvikles og følges opp som ønsket. Vårt KS-system er bygget opp rundt tankegangen og systematikken som ligger til grunn for ISO 9001-sertifisering uten at selskapet har valgt å gå for sertifisering.

Vi benytter Teams/ Sharepoint og Superoffice som vårt dokumentstyringssystem i det daglige.

Prosjekter

Prosjekter

Her finner du en oversikt over både planlagte, ferdigstilte og prosjekter under utvikling.

Tjenester
Tjenester

Vi er byggherrens rådgivere

Fokus Rådgivning er bygget opp av dyktige rådgivere med høy kompetanse. Det gjør oss rustet til å levere god rådgivning i alle prosjekt, og vårt mål er å levere best mulig - hver gang.