Ragnvald Verdich

Prosjektleder

ragnvald@fokusraad.no

909 71 274

Ragnvald Verdich

Utdanning

  • Agder Ingeniør- og distriktshøgskole, Ingeniør, bygg og anlegg
  • Examen Artium, Reallinje

Tidligere erfaring

  • Inka Eiendom AS,
  • AF Ragnar Evensen AS,
  • ODIN Bygg AS,
  • Ing. F. Selmer AS 

Ragnvald er en av våre trofaste prosjektledere som vi leier inn ved behov.