Ole André Våtsveen

Prosjekt­ingeniør

oleandre@fokusraad.no

481 41 610

Ole André Våtsveen

Utdanning

  • Bachelor ingeniørfag - Konstruksjon - NTNU Gjøvik

Tidligere erfaring

  • Prosjekteringsleder, Bermingrud Entreprenør AS 
  • Ingeniør konstruksjonsteknikk, Roar Jørgensen
  • Tømrer/forskalingssnekker, Laftetunet AS
  • Hjelpearbeider/tømrer/forskalingssnekker, Valdres Bygg AS