Jan Myrlund

Daglig leder

jan@fokusraad.no

905 52 595

Jan Myrlund

Utdanning

  • NKI Bygningsteknisk linje
  • Bedriftslederskolen,
  • Hærens Ingeniørhøgskole, Ingeniør og lederutdanning.
  • Finnfjordbotn Videregående Skole

Tidligere erfaring

  • Tronrud Bygg,
  • AF Gruppen/Ragnar Evensen,
  • Noremco Construction (Zambia)

Erfaring som leder av entreprenørbedrift, avdelingsledelse i større entreprenørbedrift samt prosjektleder ved store og komplekse utbyggingsprosjekter. Har vært delaktig ved prosjektutvikling av flere større bolig og næringsprosjekter.

Partner samt Daglig leder i Fokus Rådgivning AS.