Erik Fuglset

Prosjektleder

erik@fokusraad.no

916 42 420

Erik Fuglset

Utdanning

  • Mesterbrev, Tømrermester

Tidligere erfaring

  • BetonmastHæhre Ringerike AS
  • Tronrud Bygg AS 

Erfaring som leder av entreprenørbedrift og som prosjektsjef med overordnet ansvar i flere prosjekter, samt prosjektleder ved større og mindre utbyggingsprosjekter