Hege Blom Andersen

Brannrådgiver

Utdanning

  • Anleggsteknikk, Gjøvik tekniske fagskole
  • Kart og oppmåling, Rud VGS

Tidligere erfaring

  • Branninspektør, Asker og Bærum brann og redning IKS

  • Driftssjef, Storebrand eiendom AS
  • Forretningsfører/teknisk forvalter, ForvaltningsCompagniet AS
  • Regnskapskonsulent, Visma Services Norge AS
  • Økonomisjef, Fagerdala Industri AS

Lang og allsidig erfaring fra eiendomsbransjen med hovedtyngde på brann.
Godt kjent med brann- og eksplosjonsvernloven, forskrift om brannforebygging, internkontrollforskriften samt kjennskap til ulike byggeforskrifter.