Massivtrefabrikk på Åmot, Modum Kommune

11. oktober i år ble rammesøknaden for massivtrefabrikken på Åmot i Modum kommune behandlet i kommunens teknisk hovedutvalg og gikk enstemmig igjennom.  Den 16. oktober ble igangsettingstillatelsen for grunn og fundamenteringsarbeidet sendt inn og den kom i retur godkjent den 19.10.17.  Dette betyr at vi nå kommer i gang fysisk på byggeplassen med forberedende arbeider til grunnarbeidet allerede i uke 43.

I fabrikken på ca 8700m2 som vil rage 13,5 m opp fra bakken vil Splitkon starte Norge, og muligens Nordens, største massivtreelementfabrikk. 

Prosjektet vil bli ett stort «showroom» for Splitkon da det selvsagt skal oppføres i massivtreelementer både i vegger og tak og hvor bærekonstruksjonen er i limtre.

Det har vært gode prosesser både i forhold til naboer og kommune for å få prosjektet på plass.   Selv om det var noen merknader fra naboer i forhold til rammesøknad så ble det som tidligere nevnt ett enstemmig vedtak i kommunen da søknaden ble behandlet.

Byggeier og vår oppdragsgiver er Siva Åmot Eiendom AS. 

Vår rolle i prosjektet er som prosjektleder, prosjekteringsleder og vi innehar også alle SHA roller.