Nytt hovedkontor DNB

Nytt hovedkontor for finanskonsernet DNB

Nytt hovedkontor og samlokalisering av DNB-konsernets avdelinger i Oslo. Leietakerkoordinator mot utbygger for de 3 kontorbyggene med sammenhengende fellesareal i plan 0 og parkering/tekniske rom/varemottak i 2 u-etasjer. Kontorbygg med åpne kontorlandskap med tilhørende stillerom og møterom (ca 70.000 kvm). Fellesareal i plan 0 med kjøkken, kantine og møtesenter (ca 10.000 kvm). Total bygningsmasse på ca 80.000 kvm + 2 u-etasjer.