Samfunnsansvar

Vi har en klar filosofi om å være aktive bidragsytere og gi tilbake en del av vårt overskudd til samfunnsmessige gode formål knyttet til idrett, kultur og sosialt engasjement.