Roy Erling Wara

Roy Erling Wara

Utdanning

  • Bedriftsøkonom og administrasjon, BI
  • Befalsutdanning Hvalsmoen, Ingeniørvåpenet
  • Ingeniør, Bygg og anleggsfag, Hærens Ingeniørhøgskole

Tidligere erfaring

  • Tronrud Bygg AS,
  • NCC Construction AS,
  • Forsvaret (Afghanistan),
  • Tønsberg kommune