Finn Dahlen

Finn Dahlen

Utdanning

  • Hærens Ingeniørhøgskole, Bygg- og Anleggsteknikk
  • Ringerike Gymnas, Naturfaglinje 

Tidligere erfaring

  • Tronrud Bygg AS,
  • CM Entreprenør AS,
  • Knut Skutle AS,
  • Spenncon AS,
  • Thoresen Anlegg AS